AKHA Haber Ajansi Yasal Uyarı
WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

AKHA sitemizi ziyaret ederek ve/veya AKHA üyesi olarak, AKHA üyelik sözleşmesini, web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve AKHA web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

AKHA kullanım koşulları akdenizhaberajansi.com.tr adresinde yer almaktadır. AKHA bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

AKHA web sitesi kullanıcıları akdenizhaberajansi.com.tr adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

AKHA hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca AKHA altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

AKHA web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı AKHA'e aittir. AKHA web sitesi kullanıcıları, AKHA web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden AKHA'nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

AKHA web sitesi kullanıcıları, AKHA web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde AKHA'ün bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

AKHA web sitesi kullanıcıları, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla AKHA web sitesini kullanamaz.

AKHA web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin, AKHA web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

Akdeniz Haber Ajansı, web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. AKHA web sitesi kullanıcılarının ve üyelerinin, AKHA web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. AKHA, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, AKHA web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

AKHA web sitesi üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde AKHA'nın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır.AKHA üyelerinin AKHA üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Akdeniz Haber Ajansı'nın her zaman, tek taraflı olarak AKHA web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

AKHA, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak AKHA'e herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

AKHA web sitesi kullanıcıları ve üyelerinin, AKHA web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda AKHA, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden AKHA web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde AKHA'nın kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

Akdeniz Haber Ajansı web sitesi kullanıcıları ve üyeleri, AKHA web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Mersin Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.